Partner v systému

Volná pracovní pozice

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNCE "INFORMUJEME"

Integrace oblasti Velvarska

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNCE "INFORMUJEME"

Integrace oblasti Byšicka, Kokořínska, Všetatska

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNCE "INFORMUJEME"

Integrace oblasti Kouřimsko

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNCE "INFORMUJEME"

Středočeský kraj a organizace IDSK a ROPID připravují krizový plán autobusové dopravy pro oblast Kladenska na 4. září

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNCE "INFORMUJEME"

HISTORIE VZNIKU IDSK

Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje probíhá od roku 2013. Nejprve byl schválen orgány Středočeského kraje a Prahy na přelomu let 2013 a 2014 tzv. I. integrační dokument obsahující analýzu současného stavu, následovalo schválení tzv. II. integračního dokumentu na konci roku 2015. Právě II. integrační dokument doporučil jako jeden z klíčových kroků vznik společného organizátora integrované dopravy.

Od začátku roku 2016 začala III. etapa přípravy společného IDS – realizace. Od dubna 2016 se začala pravidelně scházet Řídící rada nového společného IDS Prahy a Středočeského kraje (zkráceně Řídící rada IDS). Byl mimo jiné schválen harmonogram integrace jednotlivých oblastí, aby mohly být postupně do konce roku 2018 integrovány všechny oblasti Středočeského kraje.

Příprava integrace jednotlivých oblastí dle schváleného harmonogramu a výběrová řízení na autobusové dopravce vyžadovaly vznik organizátora integrované dopravy. Tuto činnost zajišťoval pro Prahu a přilehlou část Středočeského kraje ROPID, příspěvková organizace hl. m. Prahy.Na základě právních analýz byl pro realizaci integrace veřejné dopravy na celém území Středočeského kraje nutný organizátor vlastněný Středočeským krajem (zejména kvůli linkám nezajíždějícím do Prahy).

Nejvhodnějším řešením i s ohledem na časové limity dané výběrovými řízeními a harmonogramem integrace se ukázal vznik příspěvkové organizace IDSK, jež bude adekvátním partnerem organizace ROPID – tyto dvě příspěvkové organizace při činnostech na přípravě společného IDS Prahy a Středočeského kraje navzájem spolupracují a doplňují se.

Tento postup byl schválen dne 9. srpna 2016 Řídící radou IDS, přičemž samotné zahájení činnosti proběhlo k 1. dubnu 2017.

ZŘIZOVATEL INTEGROVANÉ DOPRAVY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

NAŠI PARTNEŘI

Zřizovatelem IDSK je Středočeský kraj, dále úzce spolupracujeme s organizací ROPID, která je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy.

Chcete se dozvědět více o našich partnerech či vyhledat své spojení v rámci systémů Pražská integrovaná doprava (PID) a Středočeská integrovaná doprava (SID)?

Přímé odkazy Vás dovedou na ta správná místa.


 

 

SCHÉMA SPOLUPRÁCE IDSK A ROPIDU

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Pražská integrovaná doprava je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systémje postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů.

Více informací k dispozici v odkazu:

STŘEDOČESKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (SID)

Středočeská integrovaná doprava je specifický integrovaný dopravní systém v Středočeském kraji, který vychází ze systému městské hromadné dopravy největších obcí s rozšířenou působností  a jeho propojení na příměstskou autobusovou dopravu, která zajišťuje jejich obsluhu. 

Více informací k dispozici v odkazu:

DOPRAVNÍ PLÁN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

V souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 194/2010), zpracoval Středočeský kraj Plán dopravní obslužnosti území Středočeského kraje.

Tento zákon uděluje povinnost státu v zastoupení Ministerstvem dopravy a jednotlivým krajům zveřejnit plán dopravní obslužnosti území na období nejméně 5 let a to prvním rokem od data            1. ledna 2012. Dopravní plán je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.

Dopravní plán je ke stažení v následujícím odkazu:

Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace