Zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje, p.o. a Českých drah, a.s. podepsali Dodatek č. 19 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících

 

Moderní bezbariérové motorové vlaky s Wi-Fi sítí na palubě a s možností dobíjet osobní elektroniku, s prostorem pro přepravu dětských kočárků a jízdních kol, s audiovizuálním informačním systémem, klimatizací a s dalšími prvky charakteristickými pro vlaky v 21. století umožní nasadit Českým drahám právě podepsaný dodatek č. 19 ke smlouvě mezi Středočeským krajem a Českými drahami.

 

„Od samého počátku, kdy jsme s kolegy převzali vedení Středočeského kraje říkám to samé, tedy že náš cíl není mít ve Středočeském kraji dopravní skanzen, ale moderní veřejnou dopravu 21. století. Uzavřením dodatku s Českými drahami tento cíl pro železnici naplňujeme. Dodatek upravuje především provoz jednotek RegioSpider na Olbramovicku a Sedlčansku, Vlašimsku, Nymbursku, Mladoboleslavsku a Kutnohorsku, dále počítá s nasazením RegioFoxů na Kralupsku, Rakovnicku, Lochovicku a Berounsku. Nadále počítáme i s nasazením Regionov. Součástí dodatku je i další zpřísnění sankcí za znečištěné interiéry i exteriéry,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Jednotky RegioFox, RegioSpider i Regionovy jsou dieselové. Nasazení elektrických, případně bateriových či vodíkových vlaků nám brání jednak nedostatek nabídky na trhu ze strany výrobců, ale rovněž stav železniční infrastruktury, který zdaleka není tam, kde bychom potřebovali všichni mít."

„Podpisem tohoto dodatku dáváme jasně najevo, že nám velmi záleží na kvalitě poskytovaných služeb středočeským cestujícím. Současný technický stav některých, nyní provozovaných vlakových souprav má k ideálu moderní dopravy daleko a je potřeba to napravit. Tento dodatek je výsledkem více než osmiměsíčního jednání s Českými drahami o provozně-technických, ekonomických a dalších podmínkách při provozu nových, zánovních a modernizovaných vozidel na středočeských tratích. Provozní koncept a harmonogram nasazení těchto vozidel je nyní znám, stejně tak jako nová podoba Standardů kvality PID, včetně příslušných sankcí za jejich nedodržení. Jsem přesvědčen, že tato forma spolupráce s Českými drahami, tedy rozjetí vozidel RegioFox a RegioSpider, významně přispěje ke zkomfortnění dopravy ve Středočeském kraji,“ uvedl Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

„Prodloužení smlouvy do roku 2034 nám umožňuje investovat do vozidel a dalšího vybavení téměř 4,8 miliardy korun. Jedná se hlavně o úplně nové RegioFoxy a z Německa odkoupené RegioSpidery. Občanům Středočeského kraje tak můžeme nabídnout podstatně vyšší kvalitu cestování do zaměstnání, do školy nebo za volnočasovými aktivitami v bezbariérových vlacích s palubní Wi-Fi nebo s možností dobíjet cestovní elektroniku,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel ČD.

 

Tímto Dodatkem č. 19 dochází k:

1)       prodloužení doby účinnosti vymezené části Smlouvy od 12/2029 do 12/2034 s ohledem na významnou hodnotu investice ze strany dopravce v souladu s právními předpisy,

2)       pořízení celkem 62 nových a zánovních motorových jednotek,

3)       aktualizaci Výchozího finančního modelu,

4)       změně Smlouvy z hlediska úhrady kompenzace ve vazbě na faktického příjemce tržeb, tj. změna režimu smlouvy na „brutto“ od prosince 2029,

5)       změně zúčtovacího období kompenzace z období jízdního řádu na období kalendářního roku od roku 2025,

6)       objednávce linky S6 od prosince 2029 na území Hl. města Prahy,

7)       závazku Středočeského kraje a Českých drah, a.s. jednat o objednávce dopravních výkonů na tratích 070, 210, 121 a 122, které byly původně zamýšlené soutěžit,

8)       úpravě Standardů kvality PID pro vlaky,

9)       úpravě sankčních mechanismů vycházejících ze Standardů kvality PID, včetně samotné výše jednotlivých sankcí a zdvojnásobení maximální výše smluvních pokut.

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook