Město Milovice opět přispěje na žákovské jízdné

 

Zastupitelstvo města Milovice se v loňském roce usneslo na tom, že bude proplácet žákovské jízdné a vzhledem k zájmu ze strany veřejnosti, se letos rozhodlo na to navázat a opět v rozpočtu na rok 2024 schválilo finance na proplacení žákovského jízdného. Tímto krokem chce opět zajistit úsporu finančních prostředků rodičům žáků, kteří mají trvalé bydliště v Milovicích. Záměrem je rovněž podpořit žáky základních škol ve využívání hromadné dopravy v Milovicích a také snížit počet osobních automobilů v ranní a odpolední špičce hlavně před školami.

 

„Vedení města vychází opět vstříc občanům Milovic. Jelikož byl v končícím školním roce o proplacení žákovského jízdného poměrně velký zájem (více než 100 žáků), rozhodli jsme tento záměr realizovat také letos, kdy dle dotazů očekáváme ještě větší zájem,“ konstatuje Milan Pour, starosta města Milovice.

 

Které kupony bude město Milovice proplácet a jaké jsou podmínky?

V systému PID je od 1. dubna 2023 nově zaveden 10měsíční časový kupon (s volitelným datem začátku platnosti od 15. 8. – 15. 9.) pro děti, juniory a studenty do 26let. Cena časového kuponu pro jedno tarifní pásmo je 1 575 Kč. Město Milovice je v systému PID v 4. tarifním pásmu, a bude proplácet 10měsíční zlevněné časové kupony pouze žákům základních škol a žákům nižšího stupně (prima - kvarta) víceletých gymnázií. Zvýhodněný kupon je pouze v elektronické podobě – musí být tedy nahrán na plastové kartě PID Lítačka, v mobilní aplikaci PID Lítačka, případně na platební kartě. Neexistuje v papírové podobě. Cestující si musí vytvořit registraci na www.pidlitacka.cz

Podmínkou proplacení výše uvedeného časového kuponu (Zvýhodněné jízdné 10měsíční aktivované pro 4. tarifní pásmo) bude podání a následné schválení žádosti. K vyplněné žádosti je třeba doložit:

-         trvalý pobyt žadatele v Milovicích

-         potvrzení o studiu žáka základní školy či víceletého gymnázia (prima - kvarta)

-         doklad o zakoupení zvýhodněného časového kuponu pro 4 tarifní pásmo pouze v termínu od 15. 8. do 15. 9. 2024 žadatelem nebo jeho rodičem

Pokud bude mít žadatel zakoupeno více tarifních pásem (dojížďka např. do školy v Lysé nad Labem nebo do víceletého gymnázia v Nymburce nebo Čelákovicích), bude mu proplaceno pouze 4. tarifní pásmo.

Na jiné, než zvýhodněné desetiměsíční kupony, se tato nabídka nevztahuje.

Žádosti budou vyřizovány osobně na Městském úřadě v Milovicích na Ekonomickém oddělení od 15. 8. do 29. 11. 2024.

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook