Integrovaná doprava Středočeského kraje spustila provoz vlastní laboratoře odbavovacích a informačních systémů PID

 

Na základě rozhodnutí vedení IDSK byly od září loňského roku realizovány kroky k postupnému sestavení laboratoře IDSK, která umožňuje simulovat odbavení a chování všech koncových zařízení odbavovacích a informačních systémů v autobusech provozovaných v systému PID na území Středočeského kraje. Všechna zařízení, která odbavují cestující v systému PID, jsou nyní testována jak z provozních, tak i platebních funkcionalit. Toto testování a napravování nedostatků při přenosu dat výrazně zkvalitní a zrychlí odbavení cestujících při nástupu do vozidel hromadné dopravy v systému PID.

 

Testovací zařízení nyní umožňují nasimulovat odbavení v systému PID, ale především i odbavení PID v kombinaci s dalšími systémy IDS na mezikrajských linkách. Laboratoř IDSK je schopna odbavit jakýkoliv tarif PID v kombinaci  s tarifem DÚK, IDOL a IREDO, a to na testovacích standech odbavovacích zařízení dopravců ARRIVA Střední Čechy (TELMAX) a ČSAD Česká Lípa (Mikroelektronika). Tito dopravci byli vybráni především pro jejich významný podíl na mezikrajských linkách jimi obsluhovaných oblastí. Vynaložené náklady na zřízení této laboratoře jsou kompenzovány její operativní funkčností a možností řešit nastalé problémy bezodkladně za účelem zvýšení kvality cestování na území kraje.

 

„Zřízením této testovací laboratoře se Integrovaná doprava Středočeského kraje stává i do budoucna schopnou technicky zajistit samostatné  testování jednotlivých odbavovacích systémů, a to včetně jejich certifikace pro vnitrokrajskou a mezikrajskou dopravu. Pro mezikrajský provoz se stává naše laboratoř primárním testovacím a certifikačním místem. Zároveň bude sloužit jako záloha pro případné testování pro samotný systém PID,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

 

 

 

 

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook