Na této stránce naleznete formulář pro rychlý kontakt s Integrovanou dopravou Středočeského kraje, rovněž organizační strukturu a další kontaktní údaje.

Oficiální komunikační emailová adresa: idsk@idsk.cz

Rychlý kontakt

Vyřízení Vašeho podnětu provedeme do 30 pracovních dnů ode dne přijetí podání, dle množství obdržených podání a dle kapacitních možností naší organizace. V případech nutnosti prošetření obsahu podání, či potřeby vyjádření třetích stran, může termín odeslání odpovědi překročit uvedený počet dní.

Upozorňujeme na nutnost udržování Vaší e-mailové schránky funkční a nepřeplněné (s volnou kapacitou) a na vhodné nastavení spamového filtru, aby e-maily vůbec mohly být doručeny.

Podání, která budou obsahovat vulgární či sprosté výrazy, budou urážlivá nebo neodpověditelná, nebudeme prošetřovat a budou odložena! Děkujeme za pochopení.

IDSK_Organizacni_struktura.pdf IDSK_Organizacni_struktura.pdf
Size : 253.001 Kb
Type : pdf

KANCELÁŘ ŘEDITELE

ŘEDITEL IDSK 

Pavel Procházka

prochazka.pavel@idsk.cz

ASISTENTKA ŘEDITELE

Eva Jonášová

jonasova.eva@idsk.cz

VEDOUCÍ KANCELÁŘE ŘEDITELE 

JUDr. Zdeněk Šponar

sponar.zdenek@idsk.cz

EKONOMICKÝ ÚSEK

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU

Ing. Martin Švarc

svarc.martin@idsk.cz

EKONOM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

Simona Janovská

janovska.simona@idsk.cz

EKONOM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

Marie Štětková

stetkova.marie@idsk.cz

PROVOZNÍ EKONOM 

Pavla Hlavsová

hlavsova.pavla@idsk.cz

TECHNICKÝ ROZVOJ SYSTÉMU

Ing. Martin Richtar 

richtar.martin@idsk.cz

DOPRAVNÍ ÚSEK

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO DOPRAVU

Ing. Martin Jareš, Ph.D.

jares.martin@idsk.cz

KOORDINÁTOR KONCEPCE A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Mgr. Luděk Kudláček

kudlacek.ludek@idsk.cz

KOORDINÁTOR KVALITY DOPRAVY A KONTROLY

Martina Šurovská

surovska.martina@idsk.cz

ODDĚLENÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ A INTEGRACE

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ A INTEGRACE

Vlastimil Janoušek

janousek.vlastimil@idsk.cz

PROJEKTANT ŽELEZNIČNÍCH A AUTOBUSOVÝCH LINEK (ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ)

Jiří Vecko

vecko.jiri@idsk.cz

PROJEKTANT ŽELEZNIČNÍCH A AUTOBUSOVÝCH LINEK 

Ing. Pavel Winter

winter.pavel@idsk.cz

PROJEKTANTI AUTOBUSOVÝCH LINEK

Ing. Matěj Sobota

sobota.matej@idsk.cz

Ing. Jan Beránek

beranek.jan@idsk.cz

Bc. Martin Koukal

koukal.martin@idsk.cz

Bc. Lukáš Matta

matta.lukas@idsk.cz

Bc. Marek Cymorek

cymorek.marek@idsk.cz

ODDĚLENÍ MARKETINGU A KOMUNIKACE

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MARKETINGU A KOMUNIKACE

Mgr. et Mgr. Oldřich Buchetka

buchetka.oldrich@idsk.cz

MARKETING A KOMUNIKACE 

Ing. Iva Tyle

tyle.iva@idsk.cz

KONTAKT PRO MÉDIA

Tiskový odbor Krajského úřadu Středočeského kraje

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/kontakty


ZÁKAZNICKÁ LINKA PID

Provozní doba 8:00 - 18:30

tel. +420 234 704 560 

 NAJDETE NÁS

Integrovaná doprava Středočeského kraje

Rytířská 10

110 00 Praha 1

___

Sídlíme ve 2. patře budovy

___

IČ: 057 92 291

DIČ: CZ05792291


 

 

INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Listinné žádosti se podávají na adresu: IDSK, Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1, elektronické žádosti pak na adresu: idsk@idsk.cz.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví.

Informace jsou poskytovány do 15 dnů od obdržení žádosti.

Ve složitějších případech jsou informace poskytovány do 25 dnů od obdržení žádosti; o tomto prodloužení lhůty a o jeho důvodech musí být žadatel informován před uplynutím základní 15denní lhůty.

V záležitostech výslovně neupravených touto směrnicí postupuje povinný subjekt podle příslušných ustanovení zákona. Práva a povinnosti žadatele nebo povinného subjektu vyplývající ze zákona nejsou touto směrnicí nijak dotčena.

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- 28. listopadu 2017  


0152_17_ 106_Integrace_Berounska.pdf 0152_17_ 106_Integrace_Berounska.pdf
Size : 35.718 Kb
Type : pdf
0151_17_ 106_Integrace_Nymburska_III.pdf 0151_17_ 106_Integrace_Nymburska_III.pdf
Size : 35.826 Kb
Type : pdf
0035_18_ 106_Integrace_plán_2018.pdf 0035_18_ 106_Integrace_plán_2018.pdf
Size : 36.568 Kb
Type : pdf

Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace