Integrovaná doprava Středočeského kraje zkvalitnila svůj servis a pořídila nový vůz Zastávkové služby PID

 

V rámci zkvalitnění informování cestujících a služeb cestujícím v zastávkách a stanicích, jak autobusových, tak železničních v rámci kraje, které poskytuje Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), byl z rozpočtu Středočeského kraje pořízen první automobil zastávkové služby.

Systém integrované dopravy se v rámci Středočeského kraje neustále vyvíjí a rozšiřuje o nové oblasti a vznikají tím stále vyšší nároky na práci Zastávkové služby PID. „Integrací železnice v celém Středočeském kraji jsme se nyní dostali do situace, kdy vzdálenosti mezi jednotlivými kontrolními úseky jsou takové, že bez pořízení nového specializovaného vozidla bychom nebyli schopni zajistit základní servis dotčených míst. Toto vozidlo je mimo jiné vybaveno zařízením určeným pro přepravu strojů a nástrojů pro opravu a úpravu označníků přímo na místě bez nutnosti demontáže, odvozu a nové montáže, stejně tak jako vícekapacitním elektrickým zdrojem pro napojení techniky pro tyto práce“, uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.

 

„Pořízením tohoto vozidla došlo k výraznému zefektivnění práce pracovníků zastávkové služby, kterým tento speciálně vybavený automobil může sloužit jednak jako mobilní kancelář a zároveň pojízdná dílna, čímž mohou operativně řešit možné problémy v zastávkách přímo na místě“, dodal zástupce ředitele pro investice a technický rozvoj IDSK Ing. Jiří Pelant, do jehož úseku Zastávková služba PID patří.

 

Činnost Zastávkové služby PID zahrnuje:

 

 • Plnění programu výroby a vývěsů informačního systému na zastávkách ve správě dopravce ČSAD Střední Čechy.
 • Umístění informačních prvků o systému PID na železničních zastávkách ve Středočeském kraji a jejich obnova.
 • Zveřejnění jízdních řádů železničních linek ve formátu „zastávkového jízdního řádu“ jako dodatková informace k zákonným vývěsům jízdních řádů.
 • Kontrolní činnost stavu a kompletnosti těchto vyvěšených materiálů na železničních zastávkách dle smlouvy, dle které je nutno každou železniční zastávku zkontrolovat jedenkrát za šest týdnů.
 • Rozvozy informačních materiálů dopravcům, materiálů při propagačních a informačních akcích organizovaných v rámci systému PID a na území Středočeského kraje.  
 • Aktualizace jízdních řádů autobusových linek na vybraném území ve Středočeském kraji.

   

Praha 21. listopadu 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA
Nové spěšné vlaky do Benešova a Kutné Hory i prodloužení městské linky do Hostivaře

V neděli 9. prosince začíná platit nový jízdní řád na železnici a v Praze i Středočeském kraji čeká cestující řada novinek a zlepšení. Vyjedou nové spěšné vlaky z Prahy do Benešova i Kutné Hory, tzv. městská linka z Roztok u Prahy do Libně začne jezdit nově každý den až do Hostivaře a na mnoha hlavních i vedlejších tratích ve Středočeském kraji přibudou další spoje.

Praha i Středočeský kraj v novém jízdním řádu investují do nových spojů pro cestující. V Praze ujedou vlaky v novém jízdním řádu 5,8 milionu kilometrů, to je proti současnému jízdnímu řádu nárůst o 8 %. Ve Středočeském kraji ujedou za rok 16,8 milionu kilometrů, což je nárůst o 4,8 %.

Spěšné vlaky do Benešova a Kutné Hory v režii Českých drah

Zásadní zlepšení čekají na cestující ve Středočeském kraji. V pondělí 10. prosince nově vyjedou další spěšné vlaky na trati z Prahy do Benešova i do Kutné Hory. „Spěšné vlaky budou jezdit ve špičkách pracovních dní a bude v nich platit samozřejmě také tarif Pražské integrované dopravy,“ říká František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy, a dodává: „Spěšné vlaky doplní rychlíky na těchto tratích, v součtu tak pojedou ve špičce na Benešov i Kutnou Horu rychlé spoje každých 30 minut. Výhodou spěšných vlaků je, že zastaví v některých důležitých stanicích, které rychlíky projíždějí.“

 • Praha – Benešov u Prahy

V ranní i odpolední špičce pojedou mezi Benešovem a Prahou nově čtyři spěšné vlaky, všechny v elektrické trakci. Jeden z nich pojede ráno už z Tábora jako dnes, nově ho doplní další vlak z Olbramovic a dva spoje budou začínat v Benešově. Cestou zastaví v Čerčanech, Senohrabech, Mnichovicích i v Říčanech. Odpoledne budou tři z nich končit v Benešově a jeden pojede až do Tábora.

 • Praha – Kutná Hora

Nově vyrazí spěšné vlaky každý všední den ve špičkách také z Kutné Hory přes Kolín a Český Brod do Prahy. Ráno pojedou čtyři spoje do Prahy, odpoledne čtyři z Prahy do Kutné Hory. Vždy v hodinovém intervalu. Cestou mezi Kutnou Horou a Prahou zastaví nejen na hlavním nádraží v Kolíně, ale také na kolínské zastávce, v Pečkách a v Českém Brodě.

Městská linka S49 nově až do Hostivaře a v režii Arrivy

Velkou novinkou pro železniční spojení v hlavním městě je prodloužení tzv. městské linky až do Hostivaře. Dnes jezdí z Roztok u Prahy přes Podbabu a Holešovice do Libně, kde končí. „Naprostá většina spojů městské linky bude nově pokračovat z Libně až do stanice Praha-Hostivař, kde budou mít lidé možnost přestoupit dál na osobní vlaky směrem do Říčan a Benešova,“ říká pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr a doplňuje: „Ve špičkách pracovních dní pojedou spoje městské linky z Roztok až do Hostivaře po 30 minutách, mimo špičku a o víkendech pak jednou za hodinu.“

Je nezbytné počítat s tím, že provoz městské linky v úseku Libeň – Hostivař i linky S9 z Prahy do Benešova bude pravděpodobně v roce 2019 ovlivněn výlukami a stavebními pracemi ve stanici Praha-Vršovice a jejím okolí.

Do Říčan každých 15 minut a nové motoráky pro Čakovice

Na hlavních tratích v Praze a jejím okolí přibývá nejvíce vlaků na trati z Prahy do Říčan. „Během celého dne zkracujeme interval mezi Prahou a Říčany na 15 minut. Ve špičkách už dnes jezdí osobní vlaky každou čtvrthodinu z Prahy přes Říčany do Strančic, nově je ale doplní nové spoje i mimo špičku tak, aby měli lidé v Hostivaři, Měcholupech, Kolovratech, Uhříněvsi a Říčanech zajištěný 15minutový interval po celý den,“ vysvětluje ředitel ROPID Petr Tomčík. 

Zároveň upozorňuje, že významná změna čeká i spoje do Čakovic: „Pro linku S34, která jezdí z Masarykova nádraží přes Satalice a Kbely do Čakovic, se už vyrábějí nové motorové vlaky. Ty pořizuje dopravce KŽC Doprava, který linku S34 zajišťuje. Budou mít nízkopodlažní nástup a nahradí dnešní staré motorové vozy s vysokou podlahou.“ Na lince S34 by se měly začít objevovat po Novém roce.

Více regionálních vlaků do Sedlčan, Zbraslavic nebo Třemošnice

Řada důležitých zlepšení a posílení dnešního provozu se odehraje také na regionálních tratích ve Středočeském kraji. „Zkracujeme intervaly a zlepšujeme návaznosti na rychlíky u vlaků z Olbramovic do Sedlčan, z Čáslavi do Třemošnice i z Kutné Hory do Zbraslavic. Na těchto tratích zpravidla platí, že tu ve špičkách pojedou vlaky každou hodinu, mimo špičky bude interval dvouhodinový,“ říká Martin Jareš, zástupce ředitele pro dopravu Integrované dopravy Středočeského kraje.

Posilovat se bude, jak vysvětluje Martin Jareš, i jinde: „Nový vlak pojede ráno z Mníšku pod Brdy do Prahy i z Čerčan přes Týnec nad Sázavou a Davli do Prahy. Nový spěšný vlak pojede odpoledne z Prahy do Mladé Boleslavi a každý den pojede také nový večerní vlak z Prahy do Mělníka a zpět. Spoje linky S7 do Českého Brodu budou mít od 10. prosince dvojnásobnou kapacitu. Budou jezdit z Českého Brodu přes Prahu až do Berouna a budou je tvořit dva spojené CityElefanty“.

Nové noční vlaky a odklon rychlíků do Nymburka

Už rok mohou cestující v sobotu a v neděli zůstat v hlavním městě večer déle a využít pro cestu domů rozjezd nočních vlaků z hlavního nádraží v půl třetí ráno. „Ukázalo se, že o víkendový noční rozjezd v půl třetí ráno je mezi cestujícími zájem. Všechny dosavadní spoje nočního rozjezdu v jízdních řádech zůstávají a nově k nim přibude také spoj linky S6 z Prahy přes Rudnou do Berouna, který zatím ve 2:30 nejezdil. V jízdním řádu se také nově objevuje půlnoční vlak z Prahy do Milovic. Ten pojede každý den,“ upozorňuje Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj.

Upozorňuje také, že kvůli stavebním pracím nepojedou rychlíky z Prahy do Nymburka přes Lysou nad Labem. Kvůli výlukám jezdily tyto vlaky z Nymburka do Prahy odklonem přes Poříčany už poměrně velkou část letošního roku. Jejich objízdná trasa je pro rok 2019 už napevno zanesena do nového jízdního řádu.

Detailní přehled změn

Na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám.

 • Tratě 011 Praha – Kolín a 230 Praha – Kolín – Havlíčkův Brod: Na Kolínsku dochází ke změně konceptu spěšných vlaků. Nově pojedou ve špičce čtyři páry spěšných vlaků z Prahy přes Pečky a Kolín do Kutné Hory a zpět s intervalem 60 minut, a to v přibližném prokladu s rychlíkovou linkou R 9 Praha – Kolín – Havlíčkův Brod. Z Kutné Hory hl. n. do Prahy pojedou tyto spěšné vlaky v ranní špičce (v 5:33, 6:31, 7:31, 8:31), z Prahy Masarykova n. do Kutné Hory hl. n. pak odpoledne (v 15:27, 16:27, 17:27 a 18:27). Cílem těchto vlaků je zajistit rychlou dopravu ze vzdálenějších stanic, proto už oproti stávajícím spěšným vlakům nebudou zastavovat v Praze-Klánovicích, Úvalech a  Poříčanech. Tyto vlaky doplní ještě jeden pár spěšných vlaků, který pojede z Prahy hl. n. do Kutné Hory v 7:01 (půjde o prodloužení spěšného vlaku od Tábora) a zpět z Kutné Hory do Prahy Masarykova n. v 16:51. Ty zastaví jen v Kolíně.
 • Trať 011 Praha – Kolín: Osobní vlak ve 22:31 z Prahy bude nově v pracovní dny prodloužen z Českého Brodu přes Poříčany do Nymburka (příj. ve 23:36), v opačném směru půjde o spoj v 5:38 z Českého Brodu (z Nymburka v 5:09). Díky upravené koncepci linky S7 Beroun – Praha – Český Brod bude část vlaků posílena a budou na nich nasazeny dvě spojené jednotky CityElefant.
 • Trať 060 Poříčany – Nymburk: Vzhledem ke změně konceptu spěšných vlaků již po trati nepojede spěšný vlak Sp 1904; bude nahrazen osobním vlakem. Osobní vlak ve 22:31 z Prahy bude nově v pracovní dny prodloužen z Českého Brodu do Nymburka (příj. ve 23:36), v opačném směru pojede v prodloužené trase z Nymburka spoj v 5:09.
 • Trať 061 Nymburk – Jičín: Na trati nově pojede osobní vlak Os 8512 s odjezdem z Jičína do Nymburka ve 12:37 denně (dosud jezdil jen o víkendech), v úseku Křinec – Nymburk hl. n. bude tento vlak náhradou vlaku Os 15606.
 • Trať 070 Praha – Turnov a 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ
  • Časové polohy vlaků linek R 21, R 43 i S3 jsou mírně upravené – nový jízdní řád již počítá se zastavováním vlaků na zastávce Neratovice sídliště. Tato zastávka by měla být postavena v průběhu roku 2019.
  • V pracovní dny odpoledne pojede z Prahy hl. n. ve 14:19 nový spěšný vlak (Sp 1946) do Mladé Boleslavi hl. n., kam přijede v 15:45. Cestující jedoucí z Prahy tak budou mít mezi 13:19 a 19:19 rychlé spojení každou hodinu do Neratovic a Všetat. V úseku Neratovice – Mladá Boleslav hl. n. vlak zastavuje ve všech zastávkách.
  • Vlak Os 9556 (bývalý Os 6012) pojede ze Všetat v nové časové poloze o 17 minut dříve jako přípoj od vlaků R 1144 a R 788. V opačném směru jede vlak Os 9559 nově z Mladé Boleslavi hl. n. jako přípoj od vlaku Os 8521.
  • Ve večerních hodinách je doplněna nabídka spojení mezi Prahou a Všetaty na hodinový interval – vlak Os 9518 pojede nově v taktu z Prahy hl. n. již ve 20:47 a o hodinu později pojede nový osobní vlak z Prahy do Mělníka. V opačném směru pojede vlak Os 9537 (z Mělníka ve 20:11, ze Všetat ve 20:23) denně.
  • Večerní vlak s odjezdem ve 22:47 z Prahy hl. n., který dosud jezdil do Mělníka, nově pojede do Mladé Boleslavi, ranní vlak Os 9523, který začínal v Byšicích, nově pojede z Mladé Boleslavi.
  • Trať 074 Čelákovice – Neratovice: Na trať byl přidán nový poslední večerní pár vlaků v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem (Os 19439 ve 23:00 z Brandýsa a Os 19438 ve 23:44 z Čelákovic).
  • Trať 076 Mělník – Mšeno: Časové polohy večerních vlaků jsou upraveny v návaznosti na nové vlaky linky S3 Praha – Všetaty – Mělník.
  • Trať 090 Praha – Děčín: Počet a časové polohy vlaků jsou prakticky beze změn, oprava Negrelliho viaduktu v Praze bude probíhat po celou dobu platnosti jízdního řádu 2019.
  • Trať 093 Kralupy nad Vltavou – Kladno: Na trati se nezmění rozsah vlakové dopravy, dojde ale ke změně odjezdových časů vlaků z Kralup ve směru na Kladno. Nově budou vlaky odjíždět ve 23. minutu, tedy o 9 minut dříve. Požadavkem objednatele IDSK bylo zkrácení přestupní doby od vlaků z Prahy a tím dosažení vyšší cestovní rychlosti pro cestující od Prahy ve směru na trať 093. Na druhou stranu tímto opatřením dojde k rozvázání přípojů od vlaků ze směrů od Ústí nad Labem a Neratovic.
  • Trať 111 Kralupy nad Vltavou – Velvary: Na trati budou zavedeny nové posilové vlaky, které rozšiřují nabídku spojení. Jde o vlak s odjezdem z Velvar v 6:37 ráno (vlak má ve stanici Kralupy nad Vltavou předměstí přípoj na vlak Sp 1651 do Prahy), o vlaky s odjezdem z Velvar v 9:12, 11:14 a 13:15 (doplnění dopoledního sedla na interval mezi spoji cca 60 minut), v 16:15 a 18:14. V opačném směru pojedou nové vlaky z Kralup v 7:22, 10:26, 12:26, 14:57 a 16:55 (poslední z nich je přípojem od vlaku Sp 1650 z Prahy).
  • Trať 120 Praha – Kladno – Rakovník: Na této trati bude po celý rok 2019 pokračovat výluka kvůli opravě Negrelliho viaduktu v Praze. Vlaky proto budou i nadále začínat a končit na zastávce Praha-Bubny Vltavská.
  • Trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy: Na této trati bude rozšířen provoz ve večerních hodinách. Nově tak v pracovní dny pojede poslední vlak z Prahy až v cca 22 hodin, o víkendech ve 21 hodin. Stejně tak v opačném směru pojedou nové vlaky o cca hodinu později než dosud. Dále pojede v pracovní dny nový pár vlaků v ranní špičce mezi Hostivicí a Prahou-Zličínem. Půjde o prodloužení vlaků z/do Středokluk. Odjezd z Hostivice bude v 6:41 (Os 19745), zpět z Prahy-Zličína v 6:55 (Os 19746).
 • Trať 162 Rakovník – Kralovice u Rakovníka: Na této trati dojde k celkové změně jízdního řádu. V úseku Čistá – Kralovice u Rakovníka bude rozšířen provoz vlaků na čtyři páry denně, v pracovní dny navíc pojedou dva páry vlaků mezi Rakovníkem a Čistou, a to v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách. Nový model jízdního řádu znamená také jiné časové polohy vlaků v pracovní dny a o víkendech.
 • Trať 171 Praha – Beroun: Vzhledem k jiným polohám dálkových vlaků v souvislosti s otevřením Ejpovického tunelu dochází k úpravě vozebních ramen: do Českého Brodu nově pojedou vlaky z Berouna, naopak vlaky z Řevnic pojedou jen do Prahy hl. n. (analogicky v opačném směru). Z Prahy hl. n. tak vlaky do Berouna (a opačně) odjíždějí nově ve 20. a 50. minutu. Z, resp. do Řevnic budou v součtu prodlouženy tři vlaky, které v současnosti začínají, resp. končí v Praze-Radotíně.
 • Trať 172 Zadní Třebaň – Lochovice: V ranní špičce pracovních dní dojde k dalšímu rozšíření nabídky spojů mezi Zadní Třebaní a Litní o jeden nový pár vlaků, čímž dojde k rozšíření období s 30minutovým taktem na čas mezi 5:30 a 9:00.
 • Trať 173 Praha – Rudná u Prahy – Beroun: O víkendových nocích bude zaveden nový spoj druhého nočního rozjezdu i na této trati (odjezd ve 02:34, Os 19932) z Prahy hl. n. do Berouna. Nový vlak pojede i v opačném směru s odjezdem z Berouna v 01:21 (Os 19933).
 • Trať 174 Beroun – Rakovník: Na této trati dojde k posunu časových poloh většiny vlaků, a to z důvodu zachování přípojů v Berouně zejména ve směru do a z Prahy. Důvodem je změna poloh vlaků na trati mezi Prahou a Plzní kvůli otevření Ejpovického tunelu.
 • Trať 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany / Dobříš: Na této trati budou v pracovní dny zavedeny nové vlaky a dojde k prodloužení některých stávajících, takže u některých vlaků dojde k časovým posunům o 30 minut pro lepší rozložení vlaků.
 • Trať 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou: Na trati dojde k rozšíření počtu dnů jízdy vlaků Os 9206 a Os 9207, které tak budou nově jezdit o víkendech od března až do října vždy přímo z/do Prahy.
 • Trať 220 Benešov u Prahy – Tábor: V souvislosti s novým provozním konceptem na trati Olbramovice – Sedlčany dochází na trati 220 k úpravám vlaků jedoucích ze Sedlčan do Benešova a opačně. Z Benešova do Sedlčan nově pojede vlak v 10:03 místo současných 8:03, v opačném směru ze Sedlčan do Benešova pojedou vlaky v 7:58 a 9:05 (tj. z Olbramovic nově v 8:29 a 9:42 místo 6:22 a 8:01). V pracovní dny pojede z Olbramovic v 6:59 nový spěšný vlak do Prahy s přípojem od Sedlčan.
 • Trať 221 Praha – Benešov u Prahy: Na této trati dochází ke změně konceptu spěšných vlaků. Nově pojedou ve špičce čtyři páry spěšných vlaků Praha – Říčany – Benešov a zpět s intervalem 60 minut v přibližném prokladu s linkou R17 Praha – České Budějovice. Z Benešova budou odjíždět v 5:14, 6:10 (tento spoj pojede přímo z Tábora až do Kutné Hory), 7:10 a 8:10, zpět z Prahy hl. n. do Benešova pojedou v 15:55, 16:55, 17:55 a 18:57. Tyto vlaky doplní ještě jeden pár spěšných vlaků, který pojede z Prahy hl. n. do Benešova v 6:57 a zpět z Benešova do Prahy v 17:14. V pracovní dny dojde k zásadnímu posílení dopravy v přepravních sedlech, kdy v úseku Praha – Říčany pojedou vlaky od 5 do 21 hodin čtyřikrát za hodinu. Osobní vlaky, které v současnosti začínají, resp. končí o víkendech v dopoledních hodinách v zimním období ve Strančicích, nově pojedou celoročně až do, resp. už z Benešova (odj. z Prahy hl. n. v 8:35, 9:35, 10:35, 11:35 a 12:35 a zpět z Benešova v 9:22, 10:22, 11:22, 12:22 a 13:22).
 • Trať 223 Olbramovice – Sedlčany: Na trati bude zaveden nový provozní koncept s výrazným rozšířením provozu v pracovní dny. Celkově pojede o osm vlaků navíc. Ráno pojedou vlaky ze Sedlčan v intervalu cca 45 minut, odpoledne z Olbramovic každou hodinu (přípoj od rychlíků z Prahy).
 • Trať 230 Kolín – Čáslav (– Havlíčkův Brod): Na trati pojedou nové spěšné vlaky Praha – Kutná Hora, podrobnosti viz trať 011. Vlak v 19:32 z Kolína do Čáslavi pojede nově i v sobotu, tzn. denně. V pracovní dny pojede nový vlak v 5:23 z Kolína přímo do Kutné Hory města, večerní vlak z Kolína ve 22:32 do Kutné Hory města pojede nově ve 22:07 jako přípoj od rychlíku z Prahy. V neděli pojede v 7:47 z Čáslavi nový vlak do Kutné Hory města. Osobní vlak v 17:28 z Čáslavi do Kutné Hory nově pojede až v 19:30, a to až do Kolína.
 • Trať 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín + 232 Lysá nad Labem – Milovice: V pracovní dny budou zavedeny nové vlaky z Lysé nad Labem v 15:07 a 17:07 do Poděbrad (v opačném směru ve 14:31 z Nymburka do Lysé, 16:21 z Poděbrad do Lysé a v 18:21 z Poděbrad jen do Nymburka). Ve 23:53 pojede denně nový vlak z Prahy hl. n. do Milovic (pokračování vlaku z Benešova), v opačném směru do Prahy v sobotu z Milovic v 0:17, v neděli ve 4:00 a v pracovní dny ve 4:40 z Lysé nad Labem.
 • Trať 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou: Na trati bude zaveden nový koncept provozu. Dojde k výraznému posílení provozu v pracovní dny v úseku Kutná Hora hl. n. – Zbraslavice na cca hodinový interval ve špičkách pracovních dní. S tím souvisí i výrazný časový posun u některých vlaků (až o 80 minut). V Kutné Hoře hl. n. bude preference přípojů na dálkovou dopravu.
 • Trať 236 Čáslav – Třemošnice: Na trati bude zaveden nový koncept provozu. Dojde k výraznému posílení provozu na hodinový interval ve špičkách pracovních dní, v ostatním období na interval dvouhodinový. V Čáslavi bude preference přípojů na dálkové vlaky.

 

 

 

Regionální den PID v Čelákovicích

Sobota 8. září 2018 od 9:00 do 17:00 hod.

Akce se koná u příležitosti 145. výročí železniční trati 231 Praha - Nymburk
Celodenní program pro děti i dospělé!

Jízdy zvláštních vlaků:
• Parní vlak v čele s lokomotivou 475 „Šlechtična“ v trase Praha hl. n. – Čelákovice – Nymburk hl.n., kde bude platit zvláštní tarif
• Elektrická jednotka řady 451 „Žabotlam“ v trase Praha hl.n. - Čelákovice - Lysá n. L.
• Vlaková souprava tažená lokomotivou řady 141 „Bobina“ v trase Praha hl.n. - Čelákovice - Lysá n. L.
• Historický motorový vůz řady 820 v trase Čelákovice - Mochov

Historické autobusy:
• Škoda 706 RTO do skanzenu Přerov nad Labem, kde je v tento den snížené vstupné
• Karosa ŠD 11 na zámek Brandýs nad Labem, kde je v tento den snížené vstupné

Doprovodný program ve stanici Čelákovice:
• kulturní program – zajímavá hudební vystoupení skupin z blízkého okolí a Prahy
• prezentace města Čelákovice, Pražské integrované dopravy a ČD
• atrakce pro děti, stánky s občerstvením

Těšíme se na Vaši účast


Jízdní řád

PID1_Celakovice.pdf PID1_Celakovice.pdf
Size : 148.823 Kb
Type : pdf
PID2_Celakovice.pdf PID2_Celakovice.pdf
Size : 208.027 Kb
Type : pdf

NÁVRHY ŽELEZNIČNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA OBDOBÍ 2018/2019 PRO TRATĚ V RÁMCI PID

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2018/2019 je vydán Správou železniční dopravní cesty, s.o., podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §40, odst. (1) a je určen výhradně pro účely jeho projednání ve smyslu odst. (2).

Upozornění:
Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze jízdních řádů vydané k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí dochází k dalším dílčím změnám. Proto nemusí uveřejněná verze odpovídat aktuálnímu stavu zpracování příslušných tratí a tedy i konečnému jízdnímu řádu. U některých tratí může dojít vůči uveřejněnému Návrhu i k podstatným změnám.

Objednávka vlaků regionální dopravy na území Středočeského kraje je v kompetenci organizace IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje). Organizace ROPID je objednatelem vlaků regionální dopravy (osobní a spěšné vlaky) na území hl. m. Prahy. Obdobně v ostatních krajích jsou objednatelem vlaků regionální dopravy jednotlivé krajské úřady. Objednatelem vlaků dálkové dopravy (rychlíky a vlaky vyšší kategorie) je Ministerstvo dopravy ČR. Připomínky je proto nutné uplatnit vždy u kompetentního objednatele.

Vaše případné připomínky zasílejte nejpozději do 15.7.2018 na adresu:

pro Středočeský kraj: idsk@idsk.cz
pro Prahu: ropid@ropid.cz
a zřetelně označte „Připomínka k Návrhu JŘ ČD 2018/2019“ (nejlépe jako předmět e-mailu).

Připomínky nemají charakter stížnosti a nebudou jako stížnosti vyřizovány (tj. nebude na ně odpovídáno). Připomínky nezasílejte na adresu dopravců (Českých drah, a.s. a KŽC Doprava, s.r.o.).

Kompletní jízdní řády Návrhu ve formátu (PDF) naleznete na stránkách SŽDC (www.szdc.cz), přímé odkazy ke stažení:

pro Prahu a Středočeský kraj
pro Ústecký kraj (pro části tratí integrovaných v rámci PID)

POSÍLENÍ AUTOBUSŮ PRAHA – MĚLNÍK A MĚLNÍK – KRALUPY NAD VLTAVOU OD 14. 5. 2018

Z důvodu stále se zvyšujícího počtu cestujících na trase Praha – Mělník a díky finančnímu přispění Středočeského kraje a města Mělníka dochází od 14. května 2018 k trvalému posílení linky 369 v ranní a odpolední špičce pracovních dnů. Zároveň se zavádí pravidelná víkendová obsluha na lince 466 mezi Mělníkem, Lužcem nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou.

Na linky mezi Prahou a Mělníkem se podařilo nasadit o 1 autobus navíc, v těch nejvytíženějších časech se tak interval na zastávkové lince 369 zkrátí z 30 Na 15 minut. Nové spoje vyjedou z Mělníka ráno v 5:51 a 8:21, odpoledne pak z Prahy nově pojede linka 369 také v 15:45 a 17:45. Provoz rychlíkové linky 349 bude odpoledne zahájen dříve, a to novým spojem z Ládví v 13:20. Naposledy byla linka 369 posílena v prosinci 2017 o víkendech zkrácením intervalu z 60 na 30 minut. Doprava mezi Prahou, Neratovicemi a Mělníkem je do systému Pražské integrované dopravy integrována od dubna 2015.

Na lince 466 v trase Mělník, aut.st. – Lužec nad Vltavou – Spomyšl – Nová Ves – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou, žel.st. je zároveň významně rozšířen víkendový provoz, k původnímu jedinému páru spojů nově přibudou další 3 spoje tam a zpět a doprava mezi Mělníkem, Lužcem nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou tak bude o víkendu zajištěna v pravidelném čtyřhodinovém intervalu cca od 6 do 20 hodin. V Mělníku bude linka 466 navazovat na autobusy od Prahy, v Kralupech pak naváže na vlaky od Prahy.

POSILUJEME KAPACITU RANNÍCH SPOJŮ NA LINCE S6 Z BEROUNA PŘES RUDNOU DO PRAHY

Středočeský kraj s Prahou společně objednaly posilu nejvytíženějších vlaků linky S6 u Českých drah, a od dnešního dne tak mají ranní spoje na regionální trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun více míst k sezení. Vlaky na lince S6 začínaly být v ranní špičce už přetížené.

„Na lince z Berouna přes Nučice a Rudnou do Prahy neustále přibývají cestující a jedna žlutá Regionova na některých spojích už prostě nestačí. Intenzivně jsme proto jednali s drahami, abychom našli řešení,“ říká ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka. „Souvisí to s rozvojem výstavby ve Středočeském kraji na západ od Prahy, ale také se stále ucpanějšími silnicemi. Cesta vlakem z Nučic, Rudné, Zbuzan nebo Jinočan do centra Prahy, je prostě vlakem v ranní špičce nejrychlejší.“

Tomu odpovídá i zájem cestujících, Praha i Středočeský kraj proto jednaly s ČD o možném posílení dnešních souprav. „Na některých ranních vlacích jezdí dvě Regionovy už teď. Nově jsme vytipovali další spoje, ve kterých se ráno cestovalo na stání, a vedli jsme s ČD jednání o tom, aby byly také posíleny. Dobrá věc se podařila. České dráhy našly cestu, jak do ranní špičky na této trati zapojit další dvě Regionovy a všechny vlaky, které přijíždí od Rudné a Nučic na pražské Smíchovské nádraží mezi 6:30 a 9:00 hod budou tvořit dvě spojené soupravy dohromady,“ doplnil náměstek ředitele ROPID Petr Pšenička.

Posílené spoje, tvořené dvěma spojenými vlaky přijíždí na Smíchovské nádraží v 6:41, 7:11, 7:41, 8:11 a v 8:41. Jsou to vlaky, kterými cestuje na lince S6 nejvíc cestujících.

„Cestujících v příměstské dopravě kolem Prahy skutečně každým rokem přibývá a pokud chceme, aby železnice tyto cestující udržela, musíme neustále hledat cesty, jak jim nabídnout ve vlacích dost místa. A když se ho nedostává, je nezbytné to řešit, jako jsme to udělali s Prahou a Středočeským krajem ode dneška na trati přes Rudnou,“ říká ředitel Regionálního obchodního centra ČD Jakub Goliáš.

MOBILNÍ APLIKACE PID


Pohodlný přístup ke všem informacím potřebným pro cestování s Pražskou integrovanou dopravou.

Aplikace Pražské integrované dopravy (PID info) je užitečným pomocníkem pro ty, kdo cestují MHD v Praze, nebo regionálními autobusovými i vlakovými linkami. Vychází ze známé aplikace DPP INFO, kterou rozšiřuje zejména o informace o vlacích a příměstských linkách, u kterých si lze zobrazit i zpoždění a skutečnou polohu spoje na trase. Novinkou jsou informace o mimořádnostech v provozu přímo ve vyhledaném spojení a také přehledná mapa zastávek, prodejních míst a parkovišť P+R.

Vyhledejte si spojení linkami PID nebo si zjistěte časy odjezdů a zpoždění jednotlivých spojů z Vaší zastávky. V případě, že se v rámci sítě PID děje jakákoliv plánovaná či neplánovaná událost, která by mohla ohrozit Váš včasný příjezd do cíle, aplikace Vás navíc neváhá upozornit tak, abyste hned při plánování své cesty mohli v případě potřeby zvolit alternativní trasu.

Aplikace PID info je k dispozici pro platformy Android a iOS, získat ji můžete zdarma v obchodě Google Play, respektive App Store.

Klíčové funkce

 • Vyhledávání spojení v rámci Pražské integrované dopravy (metro, tramvaje, autobusy, vlaky, přívozy, lanová dráha)
 • Informace o plánovaných výlukách i neplánovaných mimořádnostech v provozu přímo ve vyhledaném spojení
 • Poloha spoje na trase, u sledovaných spojů i dle skutečnosti včetně zpoždění, jinak podle jízdního řádu
 • Mapa zastávek a včetně rozmístění jednotlivých stanovišť (sloupků) a projíždějících linek
 • Aktuální odjezdy z jakékoliv zastávky, u sledovaných spojů včetně zpoždění
 • Mapa prodejních míst jízdních dokladů (jízdenkové automaty, prodejní místa v metru, železniční stanice, kanceláře dopravců PID)
 • Mapa parkovišť P+R s jejich aktuální obsazeností
 • Aktuální informace o stavu bezbariérových zařízení v metru
 • Mapy a schémata dopravy
 • Kontakty
 • Pokud máte nějaký návrh, nebo jste našli v aplikaci chybu, budeme rádi, když nám napíšete na adresu aplikace@pid.cz. Využít můžete také náš kontaktní formulář (v předmětu zvolte „Aplikace“).


 STŘEDOČESKÝ ŽELEZNIČNÍ DEN V MLADÉ BOLESLAVI 12. 5. 2018

V sobotu 12. května 2018 se bude na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi a okolí konat další Středočeský železniční den. České dráhy a.s. ve spolupráci se Středočeským krajem a statutárním městem Mladá Boleslav připravují bohatý program nejen na nádraží. Akce se bude konat od 9:00 do 17:00 hod.

Na co se můžete těšit

Historické vlaky
- parní vlak s historickými vozy vedený lokomotivou „Ušatá“ s ranní trasou „Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n.“, který dále uskuteční jízdy směr Bakov nad Jizerou,            Dolní Bousov, Kropáčova Vrutice a Mnichovo Hradiště
- historický motoráček „Hurvínek“ s jízdami mezi hlavním nádražím v Mladé Boleslavi na nepřístupnou vlečku cukrovaru Dobrovice (4 jízdy)
  v Dobrovicích lze navštívit místní muzea, ve kterých bude platit snížené vstupné do celého areálu
Moderní vlaky
1. motorová jednotka řady 844 „RegioShark“
    ranní jízda v trase „Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n.“
    další jízdy na trase z hlavního nádraží v Mladé Boleslavi do areálu automobilky Škoda Auto a zpět (5 jízd)
2. motorová jednotka řady 844 „RegioShark“
    ranní jízda v trase „Praha hl.n. – Mladá Boleslav hl.n.“, po skončení akce zpět
    další jízdy na trase z hlavního nádraží v Mladé Boleslavi do Mšena a zpět (3 jízdy)
      při této příležitosti bude možné vystoupit v Sudoměři, kde je přímo ve stanici Malé železniční muzeum s expozicí drezín
Historické autobusy
U příležitosti konání železničního dne budou jezdit z hlavního nádraží v Mladé Boleslavi do Kosmonos 1x za hodinu historické autobusy Škoda 706 RTO linkový s přívěsem Jelcz P-01E a červený kloubový Ikarus 280 městského provedení.

Doprovodný program
- dětský speciální vůz „Vláček hráček“, který je plný hraček a další zábavy
- kinovůz s celodenním promítáním pohádek zdarma
- výstavní železniční vůz s informacemi o historii železnice
- modelové kolejiště
- stánky s železniční tématikou
- prezentace Středočeského kraje a města Mladá Boleslav
- infostánek Pražské integrované dopravy
-občerstvení

Pozn.: Vzhledem k nízké kapacitě parkovacích míst doporučujeme všem návštěvníkům využít pro dopravu do Mladé Boleslavi pravidelné osobní vlaky Českých drah.
Pro obyvatele Mladé Boleslavi budou navíc zavedeny 3 zvláštní autobusové linky určené k návozu a odvozu návštěvníků.

AUTOBUSOVÝ DEN PID V LETŇANECH 14. 4. 2018

V sobotu 14. dubna 2018 se bude v autobusovém terminálu u stanice metra Letňany konat již druhý ročník Autobusového dne PID. Návštěvníci si budou moci opět prohlédnout výstavu autobusů Pražské integrované dopravy jednotlivých dopravců nebo Koordinační dispečink PID. Chybět nebudou ani historické autobusy, se kterými se svezete do širokého okolí Letňan. Akce se bude konat od 10:00 do 17:00 hod.

Na ploše autobusového terminálu bude vystaveno cca 40 současných autobusů všech dopravců Pražské integrované dopravy. Doprovodný program pro malé i velké návštěvníky zajistí Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Městská police hl. m. Prahy, stánky s občerstvením či atrakce pro děti. V rámci vzájemné spolupráce budete moci za zlevněné vstupné či jiné zvýhodnění navštívit Hvězdárnu Ďáblice, Bobovou dráhu Prosek, Zámek Ctěnice či Chvalský zámek, který také nabídne drobný doprovodný program.

Na co se můžete těšit

 • Přehlídka současných typů autobusů jednotlivých dopravců PID
 • Jízdy historickými autobusy do okolí
 • Jízdy elektrobusem a parciálním trolejbusem
 • Den otevřených dveří na koordinačním dispečinku PID
 • Uhříněvské pivo z Pivovaru Uhříněves a další občerstvení mnoha druhů
 • Aktivity pro děti – workshop, skákací hrad, řetízkový kolotoč, dětská skluzavka
 • Statická ukázka vozidel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku hl. m. Prahy
 • Mobilní informační centrum Městské policie hl. m. Prahy
 • Prezentace současných kampaní a aktivit BESIP
 • Prezentace projektu zmente.to
 • Jízda bobovou dráhou na Proseku
 • Zajímavá prohlídka Hvězdárny Ďáblice, Zámku Ctěnice či Chvalského zámku

Nejen autobusová vozidla k vidění a svezení

 • kloubový Ikarus 280 příměstského provedení
 • kloubový Ikarus 280 městského provedení
 • standardní Ikarus 260
 • nízkopodlažní Ikarus 412
 • Škoda 706 RTO LUX
 • Škoda 706 RTO linkový s přívěsem Jelcz P-01E
 • Škoda 706 RO
 • Karosa ŠD 11
 • Karosa ŠL 11
 • Karosa ŠM 11
 • Karosa LC 736
 • Karosa B 932 E
 • elektrobus SOR NS 12 Eletric
 • parciální trolejbus SOR TNB 12

Trasy historických autobusů

 • PID1: Letňany – Prosek – Kobylisy – Odra – Poliklinika Mazurská – Kobylisy – Prosek – Letňany (jízdní řád)
 • PID2: Letňany – Prosek – Květnová [Hvězdárna Ďáblice] – Ďáblice – OC Čakovice – Letňany (jízdní řád)
 • PID3: Letňany – OC Čakovice – Nádraží Čakovice – Náměstí Jiřího Berana – OC Čakovice – Letňany (jízdní řád)
 • PID4: Letňany – Letecké muzeum – Ctěnice [Zámek Ctěnice] – Nádraží Kbely – Letňany (jízdní řád)
 • PID5: Letňany – Hloubětín – Černý Most – Chvalský zámek [Zámek Chvaly] (jízdní řád)
 • PID6: Letňany – Prosek – Hlavní nádraží [Cyklohráček] (jízdní řád)

Místenky

 • Pro jízdy historickými autobusy ze zastávky „Letňany“ je nutné opatřit si místenky, které budou k dostání na informačním stánku PID v blízkosti nástupní zastávky.
 • Místenky na jednotlivé spoje budou vydávány vždy nejdříve 30 minut před pravidelným odjezdem!
 • Pro jízdy z ostatních zastávek (mimo terminál Letňany) je nástup možný bez místenky do vyčerpání volné kapacity.
 • Pro nástup do historického autobusu v zastávce „Letňany“ bude možný pouze předními dveřmi a řízen informátorem PID.
 • Přeprava cestujících v historických autobusech je zdarma.

Trasa elektrobusu a trolejbusu
58: Palmovka – Kundratka – Kelerka (Bobová dráha Prosek) – Prosek – Letňany a zpět (jízdní řád)
Pozn.: Jízdy elektrobusem a trolejbusem jsou možné do vyčerpání kapacity míst (jízdy bez místenek).

SEZONNÍ POSILY NA PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH OD PÁTKU 30.3.2018

Podobně jako v předchozích letech dochází v období turistické sezony (od 30. března do 28. října 2018) k posílení kapacity vybraných příměstských autobusových linek, vedených do turisticky atraktivních lokalit (zejména Mníšecko, Štěchovicko, Posázaví, Jevansko). Posílení je stejně jako v předchozích letech aplikováno především nasazením kapacitnějších kloubových vozidel nebo zdvojených spojů na ty nejplnější spoje.

Novinkou je zavedení víkendového provozu mezi Nymburkem, Milovicemi a Benátky nad Jizerou a také posílení nově integrované linky z Prahy do Sedlčan a dále do Milevska.

Konkrétní posílení jednotlivých linek:

Jedinečný cyklovlak plný hraček

Unikátní výletní vlak pro celou rodinu a pro cyklisty vyjede už tuto sobotu na atraktivní trasu z Prahy na Okoř a do Slaného. I letos pojede z pražského hlavního nádraží po malebné trati Pražského semmeringu. Děti se opět mohou těšit na tři speciální vozy plné her a hraček, ve vlaku se jim budou věnovat hrajvedoucí a ve Slaném se mohou vydat na cestu za pokladem. Lákadlem letošního roku jsou noví partneři Cyklohráčku, kteří jeho cestujícím nabízejí levnější vstupné – nově jde například o Zoopark Zájezd nebo Muzeum včelařství v Kolči.

Zeleno-bílá souprava je na českých kolejích unikátem. Výletníky vozí od roku 2014 a její obliba mezi cyklisty i rodiči s dětmi neustále roste. V uplynulých čtyřech letech Cyklohráček svezl už 57 693 cestujících, z toho 37 345 dospělých a 20 348 dětí. Jedinečností vlaku je úprava interiéru, která z atypického motoráčku dělá pojízdné hřiště. Děti mohou sledovat strojvedoucího při práci, nebo si cestu užít hrou v jednom ze tří tematických vagonů. O zábavu během jízdy se starají hrajvedoucí, kteří mají pro výletníky připravené i malé dárky. Pro rodiny s kočárkem je připraven nízkopodlažní vůz s koutkem pro nejmenší.

 • Vůz plný hraček je určen spíš menším dětem, cestující tu najdou dětský koutek se stavebnicemi, vláčkovými skládačkami, leporely nebo vláčkodráhou. Odsud je také možné pozorovat práci strojvedoucího a dívat se na trať. Vůz je nízkopodlažní, aby se do něj dobře dostaly i kočárky.
 • Vůz plný her je vybaven upravenými stolky a herními plány na Člověče, nezlob se!, dámu, šachy a další hry. Děti si tu mohou od hrajvedoucích půjčit karetní a jiné hry. Můžou kreslit křídami na tabuli, dívat se na strojvedoucího, jak řídí vlak, nebo sledovat ubíhající trať.
 • Vůz plný balónků je na rozdíl od ostatních červený. Uvnitř je postavená velká herna s balónkovištěm, stavebnicemi a hračkami, které rozvíjejí jemnou dětskou motoriku. U dveří je rozšířený prostor, kam se vejde několik dětských kočárků.
 • Vůz plný kol se nachází uprostřed soupravy a vejde se do něj přes 20 jízdních kol. Cyklisté si v něm mohou dofouknout kola kompresorem, půjčit si nářadí na drobné opravy nebo mazání. Pro cyklisty mají hrajvedoucí jako dárek reflexní bezpečnostní pásku, aby byli na silnici lépe vidět.
Dvakrát denně o víkendech a o svátcích, sedmkrát za rok až do Zlonic

Stejně jako v minulém roce, i letos pojede Cyklohráček po atraktivní trase Praha hl.n. – Praha-Smíchov severní nástupiště – Hostivice – Noutonice – Podlešín – Slaný. Svou cestu z města začíná stoupáním po Pražském semmeringu, který nabízí jedinečné výhledy na celou Prahu. Cyklohráček bude letos jezdit od 24. března do 28. října, a to v sobotu, neděli a o svátcích. Vyrazit s ním tak můžou cestující například i  na Velký pátek nebo Velikonoční pondělí. Z Prahy hl.n. vyjíždí vždy v 9:03 a 12:58, zpět ze Slaného se vrací v 11:01 a 16:55. O sobotách 28. dubna, 26. května, 30. června, 28. července, 25. srpna, 29. září a 27. října navíc pojede pozdější spoj až do Zlonic, kde je možné navštívit krásné železniční muzeum.

Nové atrakce: Muzeum včelařství v Kolči a Zoopark Zájezd

Pouhých 300 metrů od zastávky Cyklohráčku v Kolči, ve zdejším barokním zámku, se nachází nedávno otevřené Muzeum včelařství. Součástí expozice je množství dobových exponátů a publikací, které přiblíží návštěvníkům historii místního včelařství, spojeného s firmou Švarc, a to i formou speciálního 3D kina. Rozsáhlá expozice vznikla pod dohledem kladenského Českého svazu včelařství. Obec Zájezd zase výletníkům nabízí malou útulnou zoo, která vlastní jednu z největších sbírek chameleonů v Evropě. Kromě toho je zde k vidění přes 80 druhů exotických zvířat, jako jsou lemuři, surikaty či klokani. Rodiče s dětmi můžou navštívit koutek s domácími zvířaty, dětské hřiště nebo si odpočinout na zdejší ploše Piknikárně se slunečníky.

Zábava a dobrodružství při hledání pokladu

K výletnímu vláčku už tradičně patří hledání zlatého pokladu. Dobrodruhové už během cesty dostanou od hrajvedoucího herní plán a ihned po příjezdu do Slaného můžou vyrazit společně s průvodcem Bořkem. Během cesty sbírají indicie, které je dovedou až ke zlatému pokladu ukrytému ve městě. Každý úspěšný hledač si z pokladu může něco nechat, a získá i jedinečnou turistickou vizitku Cyklohráčku. V roce 2017 poklad nalezlo 416 výletníků a pro turistickou vizitku si došlo do městského infocentra 596 zájemců, kteří splnili podmínku, že dorazili do Slaného právě Cyklohráčkem.

Výhodnější vstupné i limonáda zdarma díky slevovým kuponům

Všichni cestující dostanou ve vlaku také slevovou kartu, díky které si můžou svůj víkendový výlet udělat ještě zajímavější. Získají 20% slevu na vstupné do Muzea včelařství v Kolči, v Zooparku Zájezd dostanou dětskou vstupenku zdarma ke každé vstupence pro dospělé. Vstupné na celý den do aquaparku ve Slaném vyjde návštěvníky s kuponem z Cyklohráčku jen na 85 Kč a výhodněji je vyjde i návštěva místního cukrářství nebo pivovaru. Slevy jsou určené pro cestující Cyklohráčku, kteří předloží slevový kupon potvrzený razítkem od hrajvedoucího. Kupony lze uplatnit kdykoli během letošní sezony Cyklohráčku, a to i ve všední dny. Podrobnosti o slevách a akcích jsou uvedené na stránkách www.cyklohracek.cz.

NOVINKY NA ŽELEZNICI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI V NOVÉ TURISTICKÉ SEZONĚ

Letošní jarní sezona na železnici je plná novinek. Začnou jezdit nové turistické vlaky z Prahy do Brd i Českého ráje, opět vyjedou cyklovozy na Posázavský pacifik, Praha i Středočeský kraj připravují provoz nových historických vlaků KŽC a už do páté sezony vstoupí rodinný výletní vlak Cyklohráček. Na dalších turistických vlacích se objeví legendární motorové lokomotivy bardotky a cestující dostanou do ruky vůbec poprvé Zážitkového průvodce Pražské integrované dopravy. Od 1. dubna se výrazně rozšíří počet železničních stanic ČD, které nabídnou cestujícím jízdenky Pražské integrované dopravy.

„Největší novinkou letošní sezony je Cyklovlak Brdy a pravidelný víkendový rychlík z Prahy do Českého ráje a Prachovských skal. Cyklovlak Brdy zvládne převézt několik desítek kol a doveze cestující do Jinců, Příbrami a Březnice, odkud je to už jen kousek na krásné cyklistické trasy Brd,“ říká František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy. „Do rady Středočeského kraje také míří návrh na objednání nových historických vlaků dopravce KŽC a také obnovení pravidelného provozu na trati Čelákovice–Mochov,“ dodal Petrtýl.

„Rád bych upozornil také na stále oblíbenější Cyklohráček. Letos vstoupí už do páté sezony, vozí výletníky a hlavně rodiče s dětmi z Prahy kolem Okoře do Slaného. Tento rok poprvé vyjede v sobotu 24. března a rodiče s dětmi se v něm ani chvíli nebudou nudit,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík. „Domluvili jsme se s Českými drahami na dalším nasazení legendárních bardotek. Jsou to unikátní československé lokomotivy ze šedesátých let, za kterými se kvůli jejich nezaměnitelnému zvuku motoru sjíždí železniční nadšenci z celého světa. Budou vozit cestující na trati Posázavského pacifiku a nově se objeví také na Cyklovlaku Brdy z Prahy do Březnice.

„Každý, kdo bude vyrážet na výlet vlakem v Praze nebo Středočeském kraji by se určitě měl podívat také na cenu jízdenky při použití jízdného Pražské integrované dopravy. Počet spojů, kde jízdné PID platí, se neustále rozšiřuje a v drtivé většině případů je to způsob jak cestovat vlakem levněji,“ upozorňuje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Pavel Procházka. „Abychom ale nemluvili jen o speciálních turistických vlacích, letos jsme na řadě tratí objednali i další víkendové vlaky pro běžné cestování. Více vlaků jezdí třeba na hrad Okoř do Noutonic, na Posázavském pacifiku, na trati z Mělníka do Mšena nebo třeba z Kralup nad Vltavou do Slaného i Velvar.“

Rok 2018 bude také ve znamení oslav stého výročí vzniku Československé republiky. „Při této příležitosti připravujeme mnoho zajímavých akcí. Po republice včetně středních Čech bude například jezdit tzv. Prezidentský vlak. V něm budou řazené vagony, které vozily československé a české prezidenty. Na 28. října připravujeme speciální parní vlak do Lužné u Rakovníka a oslavy stého výročí vzniku republiky pak zakončíme těsně před Vánoci jízdou protokolárního vlaku, který připomene příjezd T. G. Masaryka z Rakouska do Prahy,“ uzavírá informace o letošních železničních akcích Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu osobní dopravy Českých drah.

Zajímavé akce přehledně v novém průvodci

Velkou novinkou letošního roku je Zážitkový průvodce Pražské integrované dopravy, který vychází ve formě přehledné brožury. Obsahuje vše, co by pravidelné i sváteční výletníky mohlo zajímat:

Vůbec poprvé se veřejnosti do rukou dostává souhrnný kalendář všech zvláštních jízd a tematických akcí v Praze i ve Středočeském kraji, doplněný o mapu zážitků.
Průvodce obsahuje přehled všech pravidelných rekreačních spojů. Kromě návštěvníků hlavního města ho ocení i Pražané, kteří dosud neobjevili kouzlo vltavských přívozů, tramvajové retrolinky č. 23 nebo nezažili výhled na město z Pražského motoráčku.
Slevové kupony doplňují podrobnou kapitolu tipů na zajímavé výletní destinace. Lidé díky nim mohou získat řadu slev a výhod v muzeích nebo v zooparku.

Novým výletním vlakem do Českého ráje

Motorová souprava Českých drah otevře 24. března novou sezonu výletních vlaků přímo pod kopce Českého ráje. Zvláštní turistický spoj z Prahy přes Nymburk, Kopidlno a Jičín do Turnova pojede nově každou sobotu, neděli i o svátcích. Nabídne tak ideální spojení pro pěší výletníky i cykloturisty, kterým umožňuje pohodlně navštívit impozantní Prachovské skály, zámek Hrubá Skála, zříceninu hradu Trosky, zámeckou zahradu v Kopidlně a další z řady atrakcí Českého ráje.

Vlak vyjíždí v 8.38 z pražského hlavního nádraží a do Turnova dorazí v 11.19. Na zpáteční cestu se vydá v 16.41 a do Prahy přijede v 19.13, a to o víkendech a svátcích až do 28. října.

Stále atraktivní Brdy dostanou nový víkendový cyklovlak

Na stále rostoucí popularitu pohoří Brdy mezi turisty Středočeský kraj reaguje novým víkendovým vlakem z Prahy přes Příbram do Březnice. Určen je nejen cyklistům, kterým nabídne snadný způsob přepravy kola až pod brdské kopce, ale také všem výletníkům, které láká hornická historie města Příbrami a pěší túry po okolí.

Atrakcí pro dopravní nadšence bude i souprava samotná, v jejímž čele se bude objevovat historická motorová lokomotiva řady 749, přezdívaná bardotka. Ve vlaku bude řazen vůz uzpůsobený pro přepravu jízdních kol. Spoj s názvem Cyklo Brdy bude vyjíždět od 24. března v sobotu a v neděli až do konce října, vždy v 8.46 z Prahy hl.n. Cesta do Březnice bude trvat přesně dvě hodiny a zpět do metropole vyrazí vlak v 17.23. Mezi Prahou a Příbramí je možné využít také jízdenky Pražské integrované dopravy.

Do Brd i cyklobusem z Dobřichovic

Vyznavači cykloturistiky ocení návrat tradičního cyklobusu, který v letošním roce odveze výletníky s koly do brdských lesů už pošestnácté. Trasa autobusu zůstává stejná jako v minulých letech: z parkoviště vedle nádraží v Dobřichovicích se autobus vydá přes Černolice, Řitku, Mníšek pod Brdy do Kytína a po stejné trase se i vrátí zpět. V Dobřichovicích spoj navazuje na vlaky linky S7, díky čemuž je dostupný širokému okruhu cestovatelů nejen z Prahy, ale i Středočeského kraje.

Linka je v provozu vždy o sobotách, nedělích a svátcích od 7. dubna do 7. října. Odjezdy autobusu z Dobřichovic jsou v 8.45, 10.45, 12.45, 14.45 a v 16.45 (poslední končí v Mníšku); zpět z Kytína v 9.40, 11.40, 13.40 a 15.40. Celou trasu spoj ujede za 35 minut a pojme až 25 kol. V cyklobusu i ve vlacích linky S7 platí také jízdenky Pražské integrované dopravy, které zajišťují plynulý přestup na jediný jízdní doklad. Ve vlacích je však potřeba kolo odbavit podle tarifu ČD (30 Kč pro jízdu do 50 km). V cyklobusu zaplatí cestující za kolo jen 16 Kč.

I letos sveze malé výletníky Cyklohráček na Okoř a do Slaného

Vyrazit na výlet a během cesty zažít spoustu zábavy – o to se opět postarají hrajvedoucí ve výletním vlaku plném her a zábavy. Od 24. března do 28. října každou sobotu, neděli a ve sváteční dny vyrazí z Prahy kolem hradu Okoř do Slaného. Kromě vozu pro kola veze i vagony plné hraček, deskových her a balonků a jede po turisty vyhledávané trase přes Smíchov (severní nástupiště), Hostivici, Středokluky, Podlešín až do Slaného.

Výletníci se mohou kochat výhledy na Prahu z Pražského semmeringu či sledovat přírodu kolem hradu Okoř. Sedmkrát za sezonu dokonce Cyklohráček navštíví i Zlonice s možností návštěvy místního železničního muzea – poprvé tam najaře vyrazí 28. dubna.

Odjezdy z Prahy jsou naplánovány na 9.03 a 12.58, zpět ze Slaného Cyklohráček odjíždí v 11.01 a 16.55.

Ve vlaku platí tarif ČD i Pražské integrované dopravy. Při cestě z Prahy do Slaného (pásmo 4) bude cestující potřebovat jízdenku pro osm pásem za 62 Kč (dítě za 31 Kč), a v případě, že již má Lítačku pro Prahu (pásma P, 0, B), bude postačovat označení jízdenky pro čtyři pásma za 32 Kč (dítě za 16 Kč).

Bardotka v plné kráse na výletních vlacích

Málokteré československé vozidlo si získalo srdce železničních nadšenců tak, jako motorová lokomotiva typu T478.1 z poloviny 60. let. Tyto stroje brzy získaly přezdívku bardotka podle charakteristického tvaru přední kapoty, připomínajícího křivky filmové hvězdy Brigitte Bardot v době její největší slávy. Dnes už sice zamračeně vypadající lokomotivy v pravidelném provozu jezdí jen velmi výjimečně, o to cennější je ale pro fanoušky možnost potkat se s nimi na vybraných turistických vlacích během celé letní sezony.

Právě bardotky potkají cestující na malebné trase Posázavského pacifiku, vedoucí z Prahy údolími řek Vltavy a Sázavy. Z Prahy hl.n. vyjede bardotka v sobotu, v neděli a o svátcích v 9.23 do Čerčan, odkud se vydá na zpáteční cestu v 15.37.

Další příležitostí k setkání s bardotkou bude nový turistický vlak Cyklo Brdy z Prahy do Březnice, který bude jezdit o víkendech a svátcích v 8.46 z hlavního nádraží.

Cyklovozy na Posázavském pacifiku

Počet cyklistů ve víkendových vlacích neustále roste, a tak letos opět vyrazí na Posázavský pacifik také vlaky se speciálními cyklovozy.

Pojedou z Prahy do Dobříše o víkendech a o svátcích v 8.55 a 10.25, zpět z Dobříše budou mít odjezd v 16.34 a 17.36. Další vůz pro majitele kol se objeví také na spojích z Prahy do Čerčan přes Týnec nad Sázavou. Z Prahy pojede v sobotu v 9.55 (v neděli v 10.55) a 16.25. Zpátky z Čerčan poslouží cyklistům vlaky v 14.05 a 18.08.

Jarní akce Pražské integrované dopravy

Pražská integrovaná doprava i letos otevře turistickou sezonu akcemi určenými pro celou rodinu, které potěší nejen dopravní nadšence. Kromě velmi oblíbených tematických akcí v pražském metru se víkendy ponesou ve znamení zvláštních parních vlaků i historických autobusů.

 • 14. dubna si přijdou na své fanoušci silných motorů na Dni autobusů v Letňanech, kde se ukáže na čtyřicet autobusů dopravců v systému PID. Přehlídku budou doprovázet jízdy historickými autobusy a program pro malé i velké.
 • 12. května zavítá pára do Mladé Boleslavi, kde zvláštní vlak z Nymburka zahájí Středočeský železniční den. Připravený program zahrnuje i výstavu historických kolejových vozidel, autobusů a jízdy po okolí města.
 • 2. června pak oslavíme s nejmenšími cestujícími Mezinárodní den dětí ve velkém stylu. Ze stanice Praha-Braník budou vyjíždět zvláštní parní i motorové vlaky na okružní jízdy po metropoli a zcela unikátní příležitostí bude projížďka po vlečce depa Kačerov, která spojuje železnici se sítí metra. Do kačerovského depa pojede také historická souprava metra a svezení bude možné i historickými autobusy či tramvají.
KŽC plánuje nové vlaky pro turisty i pravidelně dojíždějící

Společnost KŽC Doprava od dubna plánuje rozšíření svého provozu na linkách v systému Pražské integrované dopravy. K městské lince S34, která jezdí v pracovních dnech mezi Masarykovým nádražím a Čakovicemi, by mohla přibýt od 3. dubna také nová regionální vlaková linka S24 z Čelákovic do Mochova, kde pravidelné vlaky nejezdily téměř dvanáct let. Nové vlaky by měly jezdit v pracovních dnech šestkrát v každém směru, díky čemuž vzniká nové pohodlné spojení z Mochova až na pražské Masarykovo nádraží za 38 minut díky rychlým přestupním vazbám v Čelákovicích.

Kromě nové linky pokračuje i celoroční víkendový provoz historického Pražského motoráčku z hlavního nádraží do stanice Praha-Zličín, a také celá řada víkendových nostalgických linek v regionu, na nichž platí jízdenky Pražské integrované dopravy:

 • Podlipanský motoráček od 30. června do 26. srpna spojuje středočeské obce Pečky, Kouřim a Bečváry.
 • Ranní ptáčata mohou využít tradiční Posázavský motoráček údolím Sázavy s odjezdem v 7.38 v sobotu (10.33 v neděli) z Prahy do Čerčan, a to od 31. března do 28. října.
 • Severním směrem vypravuje KŽC z Prahy od 30. března Kokořínský rychlík přes Neratovice do Mšena v oblasti Kokořínska. Spoj je ideální pro návštěvu kokořínského panství a dolu i města Mělníka.
 • Pošumavský rychlík je určen pro výlety do jižních Čech. Historický motorový vůz bude vozit cestující od června do konce září, vždy v sobotu z Prahy přes Příbram a Strakonice do Volar a v neděli zpět, s přihlédnutím k prodlouženým víkendům v létě.
 • Rakovnický rychlík nechá od 30. března do 28. října zavzpomínat na 70. léta díky autentické retrosoupravě ČSD s motorovou lokomotivou bardotka, která absolvuje jízdu z Prahy hl.n. do Rakovníka za necelé dvě hodiny, se zastávkou v blízkosti státního hradu Křivoklát.
 • Od 2. června poskytne Podtrosecký rychlík ještě víc možností pro výlety v Českém ráji. Souprava ze 60. let bude jezdit z Prahy přes Mladou Boleslav až do Jičína k Prachovským skalám.
Nostalgické vlaky ČD v Praze a Středočeském kraji

Podobně jako v předchozích letech, i na letošní turistickou sezonu připravují České dráhy pestrou nabídku nostalgických jízd. „Cestující zavedou na atraktivní místa a akce ve středních Čechách a připomenou také některé významné historické události. Na těchto akcích spolupracujeme s celou řadou partnerů, kteří nám pomáhají s organizací,“ říká Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Praze.

Milovníci železniční nostalgie se tak budou moci vypravit parním vlakem na Řípskou pouť (21. dubna), na Audienci u Karla I. do Brandýsa nad Labem (28. dubna), nebo na Svatoanenský jarmark ve Žlebech (21. července). Chybět nebudou ani tradiční jízdy po trati Posázavského pacifiku (26. května a 1. září do Vlašimi, 23. června a 7. července do Sázavy a 18. srpna do Kácova) nebo oblíbený Vlak na Dobříš (19. května).

I letos bude také možné vyrazit parními vlaky na hrad Křivoklát. České dráhy připravují jízdy na Velikonoce (31. března a 1. dubna), na akce Křivořezání (4. srpna) a Křivoklání (29. září) a také během adventu (15. a 16. prosince). „Zdaleka největší význam ale bude mít slavnostní jízda 28. října u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Tento vlak bude začínat na hlavním nádraží a v soupravě bude kromě historických vozů, které pravidelně řadíme do křivoklátských expresů, zařazen také Masarykův salonní vůz,“ zdůrazňuje Jakub Goliáš. Cílovou stanicí tohoto vlaku bude podobně jako v případě běžných křivoklátských expresů Lužná u Rakovníka. Ve svátek 28. října tu bude připravený slavnostní program.

Do Lužné, kde sídlí železniční muzeum Českých drah s unikátní expozicí historických vozidel, pojedou z Prahy také další vlaky, a to na zahájení (5. a 6. května) a ukončení sezony (6. a 7. října). Kromě toho jsou v plánu také další nostalgické vlaky, které budou začínat v Lužné a zavezou cestující například do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, do Berouna, Kralovic nebo Kolešovic.

Na nostalgické jízdy nebude potřeba vyrážet daleko za Prahu, řada akcí bude totiž přímo v hlavním městě. Fanoušci železnice se můžou těšit na tradiční akce, jako jsou Den dětí na nádraží v Praze-Braníku (2. června), Regionální den železnice ve stanicích Praha-Smíchov a Praha-Uhříněves (15. září) nebo Mikulášské vlaky (1. a 2. prosince).

Detailní přehled nostalgických jízd najdou zájemci na webu www.cd.cz/nostalgie a www.cd.cz/zazitky.

ČD oslaví sté výročí vzniku Československé republiky
Řada akcí Českých drah letos proběhne ve znamení oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Národní dopravce chystá několik projektů, které připomenou nejen historii samotných státních drah, ale i úlohu, kterou v běhu dějin republiky železnice sehrála.

České dráhy jsou hrdým nositelem historie železniční dopravy na území našeho státu a odkazu našich předků. Proto je nám ctí připravit k tomuto jedinečnému jubileu sérii aktivit, které stoleté výročí vzniku naší země a Československých státních, potažmo Českých drah připomínají,“ uvedl Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu osobní dopravy ČD.

Události nebudou koncentrované jen na konec října, naopak budou rovnoměrně rozložené do celého „osmičkového“ roku. Podrobnosti o všech plánovaných akcích, ale i zajímavé informace o historii drah najdou fanoušci železnice od dubna na speciálních stránkách www.cd.cz/100.V září vydáme knihu Historie státních drah 1918 – 2018, kterou připravujeme společně se slovenským národním dopravcem ZSSK,“ doplnil Jiří Ješeta. Celou kampaň doprovází logo „100 let spolu“.

Speciální vlaky u příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa

Prezidentský vlak – společný projekt Českých drah a Národního technického muzea. Speciální souprava, v níž budou řazené mimo jiné salonní vozy, které vozily československé prezidenty, vyjede na konci června do vybraných destinací v České republice i na Slovensku. Ve vlaku bude i expozice věnující se cestám prezidentů. Svou cestu tento vlak ukončí na začátku září. Termíny budou upřesněny.
Legiovlak – projekt Československé obce legionářské a řady partnerů včetně ČD, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Na svou letošní pouť se Legiovlak vydává 15. března. Termíny a místa jsou uvedené na webu Legiovlaku.
Protokolární vlak na Národní den železnice září 2018 v Českých Budějovicích. Národní den železnice bude tematicky laděn k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Na místě budou k vidění unikátní historické stroje, které se významně podílely na psaní historie české železnice.
Speciální vlak Praha – Lužná u Rakovníka – výroční jízda speciálního parního vlaku z Prahy do Lužné u Rakovníka ve státní svátek 28. října.
Masarykův vlak – rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu vlakem. Souprava pojede z Rakouska přes Horní Dvořiště, České Budějovice, Veselí nad Lužnicí a Tábor do Prahy. Akce proběhne v úzké spolupráci s Československou obcí legionářskou, Národním technickým muzeem a městy na trase vlaku. Termín akce je 21. – 22. prosince 2018.

Další akce ČD v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR

 • Po stopách Masaryka – komentované prohlídky Vládního salonku na pražském hlavním nádraží a Masarykova salonku na Masarykově nádraží. Připravené budou každou poslední sobotu v měsíci od 28. dubna do 29. prosince a během dalších pravidelných akcí (např. Dnů evropského kulturního dědíctví nebo festivalu Open House) od 10 do 17 hodin.
 • Vydání knihy Historie státních drah 1918 – 2018.
 • Z Národního archivu budou zapůjčeny filmy o historie železnice. Postupně budou zařazovány na YouTube profil Redakce ČD.
  Na organizaci oslav České dráhy spolupracují mimo jiné s nákladním dopravcem ČD Cargo, Národním technickým muzeem, Železniční společností Slovensko, agenturou Czech Tourism, Středočeským krajem, Správou železniční dopravní cesty a Železnicemi Slovenské republiky.

Výjezdní a zvláštní vlaky Českých drah – jízdy na míru

Zázemí a zkušenosti národního dopravce umožňují Českým drahám zajišťovat nejen dopravní obslužnost v rámci celé České republiky, ale i realizovat speciální vlaky podle přání zákazníka. Kromě řešení spojů na míru ČD nabízejí palubní catering JLV a doprovodné služby ve stanicích v ČD Lounge a saloncích.

Ve vlaku lze uspořádat standardní i netradiční setkání – firemní akce, výjezdní zasedání, prezentace, teambuildingy, nebo filmování, soukromé oslavy i svatby. „Nabízíme sestavení vlaku podle přání zákazníka a jízdy po vybraných trasách. Dokážeme vypravit vlak pro různě velkou skupinu osob a dojet co nejblíže místu dalšího návazného programu,“ říká Jiří Ješeta, obchodní ředitel Českých drah a doplňuje: „Vlak může být sestaven z moderních nebo historických vozidel, kterými České dráhy v dostatečné míře disponují. Zákazníci tak můžou zvolit třeba cestu klimatizovaným konferenčním vozem, parním vlakem nebo unikátním motorovým vozem Stříbrný šíp.“

Zvláštní a nostalgické vlaky lze objednat na generálním ředitelství Českých drah, odboru obchodu osobní dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, obchod@gr.cd.cz.

Plán akcí v roce 2018

zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace