1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

IDSK

Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. (IDSK) zahájila svoji činnost 1. dubna 2017. Hlavním úkolem IDSK je vytvořit a rozvíjet společný integrovaný dopravní systém pro Středočeský kraj a hl. město Prahu (ve spolupráci s organizací ROPID). Nedílnou součástí činnosti je i průběžný rozvoj mezikrajské dopravy
s okolními kraji.

Mezi hlavní činnosti IDSK patří zastoupení Středočeského kraje při objednávání železniční a autobusové dopravy na území kraje, komplexní dopravní správa části svazků autobusových linek PID, ekonomická správa železnice a autobusů PID v objednávce kraje – včetně smluvních ujednání, spolupráce na kontrole dopravců, standardech kvality a marketingu.

Tiskové zprávy

Dnes spouštíme druhou vlnu výběrových řízení na nové autobusové dopravce, kteří budou přepravovat cestující ve Středočeském kraji v rámci systému Pražské integrované dopravy od 1. prosince 2024

Výběrová řízení na nové dopravce probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich je soutěženo několik oblastí, který Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává. Dnes bude spuštěna druhá vlna a konkrétně se bude jednat o oblast Stochovska,  Štěchovicka, Jílovska, Voticka a Brandýska. Noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě  v systému PID od 1. prosince 2024 na dobu deseti let.

K zahájení nového školního roku připravil Středočeský kraj v integrované dopravě řadu opatření

Integrovaná doprava Středočeského kraje p.o., (IDSK) disponuje informacemi ke kapacitnímu nárůstu počtu žáků a studentů ve středních Čechách. Cílem IDSK je zajistit od prvního dne školní výuky bezproblémovou přepravu dětí a studentů do škol. Z tohoto důvodu vytvořila IDSK systém sledování a vyhodnocování kapacit autobusů na klíčových školních regionálních spojích, přepravujících děti a studenty za vzděláním.

Dnes byla v Kostelci nad Černými lesy slavnostně obnovena autobusová zastávka Pražské integrované dopravy

Obnovená zastávka „Komenského“ je situována u nákupního centra v jižní části města a je provedena v novém designu PID. Od 1. září jí bude obsluhovat autobusová linka PID 659. Dojde tak k zefektivnění provozu linky, jelikož se dá očekávat, že díky poloze této zastávky bude větší zájem o tuto linku mezi obyvateli Kostelce nad Černými lesy a okolních obcí.

Mapa pohybu vozidel PID

Online mapa s aktuálním přehledem pohybu vozidel PID – tramvají,
autobusů, vlaků, přívozů, včetně jejich polohy i případného zpoždění.
  

  

Další schémata příměstských autobusových a vlakových linek Pražské integrované dopravy.

 

  

  

 

Hlavní kontakty

 

Sekretariát IDSK
Tel.: 420 720 025 631
idsk@idsk.cz

 

Infolinka PID
Tel.: +420 234 704 560

 

Podněty a stížnosti
podnety@idsk.cz

 

Tiskový mluvčí IDSK
Mgr. et Mgr. Oldřich Buchetka
buchetka.oldrich@idsk.cz
Tel.: +420 725 940 097

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook